Kwaliteit & Accreditatie

Voor leden

De LV POH-GGZ acht het van belang dat er een Kwaliteitsregister voor POH's-GGZ is.
Het Kwaliteitsregister borgt de kwaliteit van de nascholingen, het behoud van deskundigheid van de POH-GGZ en maakt dit transparant en toetsbaar. Hiervoor is een reglement opgesteld:

Reglement Kwaliteitsregister LV POH-GGZ

Per jaar dient een POH-GGZ gemiddeld 30 accreditatiepunten te behalen om na 5 jaar opnieuw te kunnen worden geregistreerd. Per 5 jaar geldt een puntenaantal van minimaal 150 punten in totaal.
De 30 accreditatiepunten bestaan uit tenminste 15 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholing of opleiding voor POH-GGZ (zie onder tabblad Kwaliteitsregister).
De andere 15 punten zijn voor intervisie/supervisie (maximaal 10 punten per jaar) en voor andere beroepsgebonden activiteiten, zoals deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Geaccrediteerde nascholingen van gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.
Zowel voor intervisie, supervisie als voor deze laatste beroepsgebonden activiteiten kan een formulier of ander document, dat nodig is voor toekenning van de accreditatiepunten, in het kwaliteitsregister worden geupload:

Formulier intervisie

Formulier supervisie

Overzicht beroepsgebonden activiteiten

Registratie verloopt digitaal bij PE-online. Werkzame POH's-GGZ hebben vanaf 1 juni 2016 de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister LV POH-GGZ en daarin een persoonlijk dossier op te bouwen.

Het bestuur van de LV POH-GGZ heeft een kwaliteitsnotitie geschreven die ten grondslag ligt aan deze kwaliteitsregistratie. Deze is op het besloten deel van de website voor leden in te zien.

Voor aanbieders van scholing

De (na)scholingsactiviteiten van de leden van de LV POH-GGZ worden opgenomen in een online systeem (PE-online); een digitale koppeling tussen aanbieders en de LV POH-GGZ.
Aanbieders van (na)scholingen hebben de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor hun aanbod.

Aanbieders van scholing verzoeken bij de LV POH-GGZ om accreditatiepunten toe te kennen voor scholing van POH's-GGZ. Dit betreft nascholingen, cursussen, workshops, symposia/congressen, e-learning en dergelijke.
Toegekende accreditatiepunten vallen binnen de 15 verplichte nascholings- of registratiepunten per jaar voor nascholing.
Om als aanbieder/opleider scholingsactiviteiten te kunnen melden, dient u in te loggen in ons digitale systeem PE-online. Ook leden die al actief zijn met PE-online kunnen hier inloggen:

Inloggen en Aanvragen Accreditatie

Werkwijze

De CKAP (Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie POH-GGZ) zal uw aanvraag beoordelen. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie reglement en tarief) zal de accreditatie worden verleend en de accreditatiepunten worden toegekend. De scholingsactiviteit zal vervolgens in de nascholingsagenda bij PE-online en op de agenda van de website van de LV POH-GGZ komen te staan.

Reglement en Tarieven

Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient de scholingsactiviteit aan een aantal inhoudelijke criteria te voldoen. Deze criteria zijn uitgewerkt in het accreditatiereglement dat u hier kunt openen:

Accreditatiereglement

Voorbeeld disclosure

Voor het aanvragen van accreditatie bij de LV POH-GGZ geldt het tarief van € 121,00 (inclusief BTW) per nascholingsactiviteit voor de duur van 1 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de accreditatiecommissie en bestuur LV POH-GGZ.

Instellingsaccreditatie

Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen een instellingsaccreditatie aanvragen.
Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie.
De kosten hiervoor bedragen, gedurende de looptijd van een jaar, € 550,00 (inclusief BTW)
Instellingsaccreditatie is niet alleen kosten- en tijdbesparend, maar schept ook vertrouwen met betrekking tot de kwaliteit van het betreffende aanbod.
Criteria, waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden in het Reglement Instellingsaccreditatie

Voor nadere informatie en aanvragen: Klik hier

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie POH-GGZ (CKAP): Wie zijn wij?

De CKAP bestaat uit:

 • Sandra van Burk: voorzitter Accreditatiecommissie (AC)
 • Anton Mols (AC-lid)
 • Toos Beentjes (AC-lid)
 • Sterre Buitenhuis (AC-lid)
 • Annemarie Pucks: voorzitter Commissie Kwaliteitsregister (CK)
 • Ivanka Boiten (CK-lid)
 • Esther Kersbergen: overkoepelend voorzitter CKAP
 • Karin Zwart (bestuursverantwoordelijke vanuit de LV POH-GGZ)

Wij zijn te bereiken op ons mailadres       

Doelen van de CKAP: 

 • Bewaken en bevorderen van kwaliteit en deskundigheid van de POH-GGZ
 • Opzetten en onderhouden van het kwaliteitsregister voor POH-GGZ
 • Kritisch beoordelen van nascholingsactiviteiten aan/voor de POH-GGZ
 • Overzicht creëren van aangeboden nascholingsactiviteiten voor POH-GGZ

De Instellingsaccreditatie valt onder de AC en de toetsing van POH's-GGZ m.b.t. de overgangsregeling voor toelating in het kwaliteitsregister valt onder de CK. Deze onderdelen worden nu door de CKAP-leden opgepakt. Voor uitbreiding van deze specifieke taken zoeken wij meer collega's die ons willen versterken. Stuur een sollicitatie naar:

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.