Bericht P3NL – enquête Akwa

Akwa GGZ – Alliantie kwaliteit in de ggz start met de ontwikkeling van een nieuwe generieke module Diagnostiek. Via een korte enquête inventariseert Akwa de knelpunten die patiënten en professional nu ervaren bij diagnostiek. De resultaten vormen belangrijke input voor de werkgroep van patiënten en professionals die de generieke module gaat ontwikkelen. Deel uw mening over dit belangrijke onderwerp en vul de enquête in! https://lnkd.in/gj8_MY8

Invullen kan tot 15 april.