Wet verplichte meldcode  – nieuwsbericht pro-facto

Wet verplichte meldcode  – nieuwsbericht pro-facto

Werkt u met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Of zou u ermee kunnen werken, maar doet u dat nog niet?

Bent u praktijkondersteuner ggz? U kunt dan meedoen via deze link:

https://pf-onderzoek.nl/pohggz

Het onderzoek
Wij evalueren in opdracht van ZonMw (ministerie van VWS) de Wet verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gebruikers en organisaties die het gebruik moeten bevorderen. In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de meldcode professionals ondersteunt en stimuleert tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met Bieuwe Geertsema (geertsema@pro-facto.nl) of Nicolette Woestenburg (woestenburg@pro-facto.nl). Beide zijn telefonisch bereikbaar op 050-3139853.