Landelijke Vereniging POH-GGZ

De Landelijke Vereniging POH-GGZ behartigt de belangen van alle POH’s-GGZ in Nederland. Hierbij maken wij geen onderscheid of u in loondienst of als gedetacheerde of als ZZP’er werkzaam bent. Wij vinden het van groot belang dat wij ons met elkaar verenigen om in de verbinding met elkaar de kwaliteit van de POH-GGZ te waarborgen. Middels het reeds ontwikkeld kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging POH-GGZ kunnen wij staan voor de kwaliteit van de POH-GGZ. Zichtbaar verbonden met onze leden en samenwerkingspartners als landelijke huisartsenorganisaties, beroepsverenigingen, de hogescholen en RINO’s, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling, en landelijke overheidsorganisaties zoals ministerie van VWS  zorgen wij voor een beleid waarin de zorg van de patiënt centraal staat.
Met de oprichting van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben we een aantal doelen gesteld, die u als u naar beneden scrolt kunt lezen.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.
Klik hier

Over POH-GGZ

Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg
Klik hier

Mijn POH-GGZ

Log in op mijn POH-GGZ
Klik hier

Waar de vereniging voor staat

Met de oprichting van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben we ons de volgende doelen gesteld

  • De inhoud van de functie verder ontwikkelen
  • De kwaliteit van de functie (mede) bewaken
  • De deskundigheidsbevordering ter hand nemen
  • Invloed uitoefenen op de kwaliteit en inhoud van opleidingen
  • Gesprekspartner zijn voor beleidsmakers
  • Participeren in relevante overlegorganen
  • Ondersteuning bieden aan (nieuwe) collega’s
  • Het ontwikkelen van een nauwe samenwerking met huisartsenorganisaties
  • Het informeren van leden over recente ontwikkelingen betreffende de functie
  • Opkomen voor de belangen van POH’s-GGZ

 

De inmiddels ontwikkelde standpunten van de LV POH-GGZ leest u hier (LV POH-GGZ – De standpunten)

Alles is liefde…?! Jaarcongres LV POH-GGZ ...

Dit jaarcongres willen we stilstaan bij misschien wel het meest inspirerende, hartverwarmende maar ook complexe en menselijke gevoel: Liefde. Liefde wordt in het woordenboek omschreven als warme genegenheid voor ieman...

Weg van de Wachtlijst

Weg van de Wachtlijst is een initiatief van GGZ Nederland, Koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en Zorgverzekeraars Nederland Deze campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor ...

Reviews boeken: 'Dit is niet het leven dat ik...

        Reviews Dit is niet het leven dat ik heb besteld en De dokter en de patiënt met psychische problemen De grondlegger van de provocatieve therapie, Frank Farrelly (1931-2013), had een houder voor bli...

Blog van de voorzitter van de LV POH-GGZ voor...

Blog van de voorzitter van de LV POH-GGZ voor de campagne Weg van de Wachtlijst Bron: https://1504005880.jimdo.com/blogs/blog-kawa-al-ali-ver-poh-ggz/  Leren omgaan met stress moet een vak op de basissch...