Landelijke Vereniging POH-GGZ

De Landelijke Vereniging POH-GGZ behartigt de belangen van alle POH’s-GGZ in Nederland. Hierbij maken wij geen onderscheid of u in loondienst of als gedetacheerde of als ZZP’er werkzaam bent. Wij vinden het van groot belang dat wij ons met elkaar verenigen om in de verbinding met elkaar de kwaliteit van de POH-GGZ te waarborgen. Middels het reeds ontwikkeld kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging POH-GGZ kunnen wij staan voor de kwaliteit van de POH-GGZ. Zichtbaar verbonden met onze leden en samenwerkingspartners als landelijke huisartsenorganisaties, beroepsverenigingen, de hogescholen en RINO’s, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling, en landelijke overheidsorganisaties zoals ministerie van VWS  zorgen wij voor een beleid waarin de zorg van de patiënt centraal staat.
Met de oprichting van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben we een aantal doelen gesteld, die u als u naar beneden scrolt kunt lezen.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.
Klik hier

Over POH-GGZ

Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg
Klik hier

Mijn POH-GGZ

Log in op mijn POH-GGZ
Klik hier

Waar de vereniging voor staat

Met de oprichting van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben we ons de volgende doelen gesteld

  • De inhoud van de functie verder ontwikkelen
  • De kwaliteit van de functie (mede) bewaken
  • De deskundigheidsbevordering ter hand nemen
  • Invloed uitoefenen op de kwaliteit en inhoud van opleidingen
  • Gesprekspartner zijn voor beleidsmakers
  • Participeren in relevante overlegorganen
  • Ondersteuning bieden aan (nieuwe) collega’s
  • Het ontwikkelen van een nauwe samenwerking met huisartsenorganisaties
  • Het informeren van leden over recente ontwikkelingen betreffende de functie
  • Opkomen voor de belangen van POH’s-GGZ

 

De inmiddels ontwikkelde standpunten van de LV POH-GGZ leest u hier (LV POH-GGZ – De standpunten)

Review boek Verlamd van angst, herstellen na ...

  Review Verlamd van angst, herstellen na seksueel misbruik In het Jeugdjournaal en het Acht uur Journaal werd onlangs aandacht besteed aan sextortion [1] en sexting [2]. De nieuwslezeres besloot me...

Generieke Module Acute Psychiatrie als kwalit...

PERSBERICHT van Akwa GGZ Utrecht, 12 september Generieke Module Acute Psychiatrie als kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register Het Zorginstituut heeft dinsdag 10 september besloten de Generieke Module Acute...

Concept Functie- en Competentieprofiel

Leden van de LV POH-GGZ kunnen op het besloten deel van de website de conceptversie van het Functie- en Competentieprofiel inzien. Als je als lid zijnde inlogt, dan staat het bij 'documenten voor leden'. We willen jullie...

Persbericht Akwa GGZ

Partijen leggen vast wat goede geestelijke gezondheidszorg is Zorginstituut Nederland neemt30 kwaliteitsstandaarden op in het Register Op dinsdag 16 juli 2019 heeft Zorginstituut Nederland officieel bekendgemaakt m...