Oproep: Een enthousiaste POH-GGZ die (eventueel samen met de huisarts uit diens praktijk) een workshop zou willen geven op door HSK/Interapy/Curecare te organiseren congres op 15-12-2017 over ‘de huisarts en POH-GGZ behandelen online’.

Gezocht

Een enthousiaste POH-GGZ die (eventueel samen met de huisarts uit diens praktijk) een workshop zou willen geven op ons* te organiseren congres op 15-12-2017 over ‘de huisarts en POH-GGZ behandelen online’.

* www.hsk.nl / www.Interapy.nl / www.curecare.nl 

Inhoud workshop

Uw ervaringen delen over e-health / online behandelen in de huisarts praktijk bij GGZ patiënten, uw visie op de toekomst daarover presenteren (voordelen en nadelen naast elkaar) en een discussie met de toehoorders.

Duur workshop

1,5 uur.

Interesse?

Neem contact op met Wouter Kuyck, regiomanager HSK en directeur www.Interapy.nl. Mail of bel 06-40853410.

Nieuwe toolkit over ggz in de huisartsenpraktijk

- nieuwsbericht LHV 30 juni 2017 - bron website LHV (de genoemde toolkit is daar te downloaden) 
 
U heeft als huisarts een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz biedt u alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die u nodig heeft bij het vervullen van die rol. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en kent u de nieuwe verwijsafspraken al? 

Kiest u ervoor de gehele toolkit door te nemen, dan bent u in ongeveer 20 minuten helemaal ‘bijgepraat’. U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken:

  • Aanbod in de huisartsenpraktijk
  • Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
  • Samenwerking met de ggz
  • Acute ggz
  • Deskundigheidsbevordering

Nieuwsbericht Trimbos Instituut: Gratis deelname train-de-trainer Aan de slag met Zorgpaden

- Nieuwsbericht Trimbos Instituut - 

Gaat u als zorgprofessional aan de slag met de praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? U kunt gratis deelnemen aan een cursus op 9 en 30 juni 2017 waarin een train-de-trainer wordt ontwikkeld om de methodiek te leren die komt kijken bij de implementatie van zorgstandaarden. 

In de loop van 2017 komt een serie van zorgstandaarden voor alle belangrijke psychische aandoeningen in de geestelijke gezondheidszorg beschikbaar.

Zorgpaden

Zorgpaden vormen de vertaling van een zorgstandaard naar de praktijk van de zorg, combineert daarin werkwijze en inhoud van zorg en is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland en het Trimbos-instituut voeren het project ‘Aan de slag met zorgpaden - de ontwikkeling van een train-de-trainer cursus’  uit.

In dit project ontwikkelen we een cursus train-de-trainer waarin de methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden wordt toegepast op de Zorgstandaard Depressie & dysthymie. De methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden houdt in dat onderzocht wordt welke wijzigingen de zorgstandaard voorstelt ten opzichte van de huidige zorg, en hoe er als organisatie handen en voeten aan gegeven kan worden.

Wanneer medewerkers in een organisatie thuis zijn in de methodiek van het ontwikkelen van een zorgpad, kunnen zij hun collega’s trainen en meenemen in deze werkwijze. Tevens kunnen zij deze methodiek inzetten voor elke volgende zorgstandaard die beschikbaar komt. Het project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Gratis cursus

In het kader van de ontwikkeling van deze train-de-trainer wordt de cursus in juni gratis aangeboden (een pre-test). De cursus vindt plaats op het Trimbos-instituut en bestaat uit twee dagdelen, namelijk vrijdag 9 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur en vrijdag 30 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt de cursus ook geëvalueerd, zodat de cursus op grond hiervan kan worden bijgesteld.

De train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie in de GGz, verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden.

Aanmelden

Heeft u interesse? Neem contact op met Daniëlle Volker (). Geef bij uw aanmelding aan wat de reden is dat u deze train-de-trainer wilt volgen. Er is plek voor maximaal acht personen. Aanmelden is mogelijk tot 8 mei.

Depressiedeal

Tijdens de conferentie Alles is Gezondheid in februari hebben 19 organisaties de depressiedeal getekend, waaronder de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Deze deal is met 19 partijen met als doel om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Zie de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie. 

- Nieuwsbericht Minister Schippers 

- De Depressiedeal 

- De kamerbrief over meerjarenprogramma depressiepreventie 

conferentie AIG 15 02 2017.101

Bericht ZonMw: Veranderingen in de eerstelijnszorg Praktijk ontmoet onderzoek

- bericht ZonMw -

Versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn

Op 28 maart organiseert ZonMw een middag waar de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg op het gebied van preventie centraal staan. ZonMw heeft 13 onderzoeksprojecten gehonoreerd, die zich richten op integrale leefstijl interventies, psychische gezondheid en de organisatie van preventie binnen huisartsenpraktijken. In dialoog, verkennen onderzoekers en praktijk wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Welke ontwikkelingen spelen er in de zorg? Wat is belangrijk voor zorgprofessionals en hoe kunnen onderzoekers daarbij helpen? Wat levert de inzet van eHealth op? En hoe wordt eHealth binnen huisartsenpraktijken ingezet? 

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in Utrecht (Social Impact Factory). Het programma treft u aan op de website van ZonMw (klik hier) U kunt zich tot 16 maart aanmelden via het online formulier.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.