Nascholing en congressen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan
De kosten voor het plaatsen bedragen €74,95.

Kinderen in de rouw (18 uur), 09-10-2017, € 495,-

King

Een 3-daagse cursus waar rouw in relatie met allerlei ingrijpende gebeurtenissen (overlijden, scheiding, ziekte, het hebben van een beperking) aan bod komt.
Vaak is het niet de ingrijpende gebeurtenis die maakt of een rouwproces gezond verloopt maar de manier en mogelijkheden van een persoon hoe hier mee om te gaan.

Inhoud

In deze cursus leer je theorie over verschillende soorten van rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kan ondersteunen. Er wordt ingegaan op hoe je kinderen als hulpverlener kunt begeleiden bij rouw en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS.

Werkwijze

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes.
Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes.
Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.

Doelstellingen

  • Opdoen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte).
  • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies.
  • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): extra literatuur (6), herregistratie (18), diagnostiek (6), behandeling (8) en
overig (4)
POH-GGZ: nascholing Praktijkondersteuners (18)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (25)

Praktische informatie

Startdatum: 09-10-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 495,-
Contacturen: 18 uur (3 dagen)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en de inschrijving.

Symposium 'Ontwikkelingsstoornissen en gedrag'

SCEM

We volgen Caroline van haar geboorte tot in de vroege volwassenheid

Vrijdag 29 september 2017, CineMec Ede

Klik hier

Dit symposium neemt je mee op de zoektocht van Caroline en haar ouders langs ons, de hulpverleners, naar de oorzaak van hun gevoel van onbehagen over hun dochter tijdens haar ontwikkeling van baby naar puber. Wat is er toch aan de hand dat het maar niet wil vlotten met hun dochter....
Tijdens het symposium spelen we in op de problematiek en op het ondersteunen: Caroline helpen, maar ook haar omgeving zoals ouders en school. Welke hulp kan aan Caroline geboden worden om haar beter te laten functioneren, welke keuzes kunnen gemaakt worden in de hulpverlening en hoe kun je het geleerde van dit symposium in je eigen praktijk inzetten. De volgende valkuilen en dilemma’s komen langs:
• Caroline praat nog niet en is vaak boos: is dit de peuterpuberteit of toch een stoornis?
• Zie ik dit ook zo bij jongens, of alleen maar bij meisjes?
• Elk kind eet wel eens wat slechter, nu heeft Caroline er last van. Of is er toch meer aan de hand?
• Caroline heeft toch een ontwikkelingsstoornis, maar nu ook nog een ander probleem. Hoe pak ik dit aan, wat behandel ik eerst en wat niet of later?

Bovenstaande zaken gaan we gezamenlijk bekijken, er worden experts uitgenodigd om jullie bij te praten over o.a. vroegsignalering, gedragsproblemen en prikkelverwerking.
We gaan graag met jullie in gesprek!

Emma van Daalen, Yulius
Marjanna Holwerda, SCEM

Praktische Informatie

Datum: 29 september 2017
Locatie: Cinemec Ede
Accreditatie: aangevraagd bij LV POH-GGZ
Inschrijfgeld: € 189,- tot 3 weken voorafgaand aan symposium
Standaardbedrag: € 219,-

Klik hier voor de volledige informatie en inschrijven

Landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2017

Onvoldoende verklaard, steeds beter beschreven

NOLK

Datum en locatie

29 september 2017, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Gezien de ingrijpende gevolgen voor het leven van patiënten en de medische en maatschappelijke kosten van SOLK, heeft het verbeteren van behandeleffecten hoge prioriteit.
Naast de protocollaire behandelingen lijkt er winst te behalen met een gepersonaliseerde behandelaanpak waarbij op individueel niveau gekeken wordt wat het herstel van de klacht belemmert en het behandeleffect mogelijk verbetert.
Twee experts die een grote bijdragen hebben geleverd aan deze ontwikkeling verzorgen dit jaar een keynote lezing: Prof. dr. Denny Borsboom over de netwerktheorie en Prof. dr. Rinie Geenen over de recente ontwikkelingen in onderzoek naar een meer gepersonaliseerde zorg.

Tevens zal prof. dr. Jo Nijs een keynote verzorgen, waarbij hij spreekt over neuro-immunologie van stress & slaapproblemen bij chronische pijn en de toepassing van deze kennis in de praktijk.
De brede blik, onmisbaar voor het doorgronden van SOLK, is vanzelfsprekend uitgangspunt van dit congres. In twee rondes kunt u kiezen uit 16 workshops waarin deskundigen van uiteenlopende disciplines u infomeren over zowel ‘evidence based’ als innovatieve behandelmethodes. Daarnaast zijn er twee research tracks waarin in totaal 8 onderzoekers de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek presenteren.

Ook tijdens de pauzes is er informatie over nieuwe ontwikkelingen. Op de infomarkt kunt u zich onder meer laten voorlichten over het actuele behandelaanbod van instellingen en bij de posterpresentaties kunt u kennisnemen van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Kortom, er is weer voor ieder wat wils. Wij verwachten een inspirerend, uitdagend en gezellig congres waar u collega’s en vrienden zult ontmoeten en mooie herinneringen aan zult overhouden. Wij hopen u op 29 september in Zwolle te mogen begroeten.

Inschrijving

Voorinschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot 1 juli 2017: 275 EUR
Tarief vanaf 1 juli 2017: 350 EUR
Tarief NOLK-leden: 275 EUR
Inschrijven kan online via www.nolkcongres.nl of op de dag zelf aan de registratiebalie.

Schrijf u nu in:  klik hier

Meer informatie? : klik hier

Accreditatie is aangevraagd bij LV POH-GGZ

Zelf plannen en zelf oplossingen bedenken bij ADHD

King

Zelf plannen en zelf oplossingen bedenken; een cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij adolescenten met ADHD (14 uur), 19-06-2017, € 395,-

Er worden twee cognitief gedragstherapeutische protocollen behandeld: Zelf plannen èn Zelf oplossingen bedenken (gericht op adolescenten met ADHD en de ‘minder gemotiveerde’ adolescenten). Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan motiverende gesprekstechnieken.

Inhoud

De cursus omvat een unieke combinatie van geprotocolleerd cognitief gedragstherapeutisch werken en motiverende gespreksvoering. Er zal naast de meest recente ideeën over adolescenten met ADHD en de opzet van de protocollen, daarom veel aandacht worden besteed aan de motiverende technieken die eraan zijn toegevoegd. De cursisten leren wat motiverende gespreksvoering inhoudt, wat een juiste therapeutische houding is en dit oefenen door middel van rollenspelen.
In het onderdeel Zelf oplossingen bedenken leert de cursist hoe een protocollaire oplossingsgerichte training ingezet kan worden om jongeren (met of zonder ADHD en/of motivatieproblemen) meer zelfoplossend vermogen aan te leren. Er is videomateriaal en er zal geoefend worden in rollenspelen.
Tenslotte zal opbouw en inhoud van het protocol Zelf Plannen worden behandeld. Het stellen van individuele behandeldoelen bij jongeren en de haalbaarheid van die doelen zal uitgebreid worden besproken en worden geoefend.

Werkwijze

Theoretische uitleg, videomateriaal, rollenspelen, literatuur

Doelstellingen

Cursisten kunnen na het volgen van de workshop Zelf Plannen en Zelf Oplossingen Bedenken dit direct toepassen in de praktijk. Daarnaast zijn zij in staat motiverende gespreksvoering toe te passen bij jongeren.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): behandeling (12), diagnostiek (2), herregistratie (14) en extra literatuur (7)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (11)
VGCt: cognitief gedragstherapeut en Cognitief gedragstherapeutisch werker (14)

Praktische informatie

Startdatum: 19-06-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 395,-
Contacturen: 14 uur (2 dagen)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en inschrijving.

Partnering for Safety

King

Samen werken aan veiligheid/Partnering for Safety (12 uur), 11-09-2017, € 395,-

Hoe kunnen hulpverleners daadwerkelijk aan partnerschap met ouders opbouwen, wanneer kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond?
Partnering for Safety richt zich op het creëren, bevorderen, vergroten en vasthouden van veiligheid voor het hele gezin en met name voor de kinderen en jongeren.

Inhoud

• Signalen van kinder- en oudermishandeling; zorg- en positieve punten (risicotaxatie)
• Meldcode
• De specifieke aanpak van Partnering for Safety;
• De route van Partnering for Safety;
• Het framework van Partnering for Safety met ouders en het framework van Partnering for Safety met volwassenen en kinderen;
• Words en pictures;
• Veiligheidscirkels, het huis van de toekomst, het veilige huis;
• Veiligheidsplannen (doelen, evaluaties, afspraken).

Werkwijze

De docent presenteert de geschiedenis, de theorie en de route, waarbij Partnering for Safety wordt uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en een filmfragment.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus kennen de deelnemers de principes en specifieke interventies van Partnering for Safety. Alle deelnemers hebben oog voor aspecten die gerelateerd zijn aan veiligheid en onveligheid in systemen en kunnen hierover in gesprek gaan met alle betrokkenen.

Accreditatie

NIP (K&J)/NVO (OG): behandeling (8), diagnostiek (3), overig (1), extra literatuur (12) en
herregistratie (12)
POH-GGZ: nascholing Praktijkondersteuners (12)
SKJ: opleidingstraject Jeugdzorgwerkers (11)

Praktische informatie

Startdatum: 11-09-2017
Locatie: Amsterdam
Prijs: € 395,-
Contacturen: 12 uur (2 dagen)

Klik hier voor de volledige cursusinformatie en de inschrijving.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.