Nascholing en congressen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan
De kosten voor het plaatsen bedragen €74,95.

Congres Multideskundigheid in de nieuwe GGZ; gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel

logo1

Multideskundigheid in de nieuwe GGZ: gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel.

Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

Mensen leven en functioneren altijd in een bepaalde context. Psychologische betekenisgeving kent vele lagen en gradaties. Oplossingen zijn zelden eenvoudig maakbaar, ook niet door een getrainde professional. Er is geen deskundigheid (geen pil, geen psychotherapie, geen …) die psychisch lijden als met een druk op de knop kan ‘fixen’. De noodzakelijke kennis om herstel te bespoedigen komt niet enkel van professionele deskundigen, maar ook uit het leven, de uitdagingen en de opvattingen van de persoon zelf, uit de gedeelde visie van mensen met soortgelijke ervaringen, en uit de inzichten van de familie en naastbetrokkenen. Hulp bij psychisch lijden vraagt om betrokkenheid van zeer uiteenlopende deskundigheden: een werkende triade van cliënt, familieleden/naasten en professionals. Het vraagt om een open benadering, waarbij alle deskundigheden binnen de triade een bijdrage kunnen en moeten leveren aan optimale zorg. Geen van de deskundigheden is a priori beter dan de andere, en geen van de deskundigheden mag worden verwaarloosd in het behandel- en herstelproces. Drempels kunnen worden verlaagd wanneer eenieder (cliënten, naastbetrokkenen en professionals) de eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid onderkent. Contact in de triade wordt dan evenwaardig en ontsluit de mogelijkheden van gezamenlijke, geïntegreerde deskundigheid. Het draagt bij aan weerbaarheid van het individu en van het systeem.

Herstel en groei van psychische weerbaarheid heeft tijd nodig, evenzeer als psychische kwetsbaarheid over de tijd is ontstaan. De Nieuwe GGZ streeft naar een evenwaardige multi-deskundigheid als voorwaarde voor optimale, persoonsgerichte integrale zorg, gericht op bevordering van autonomie en groei van identiteit. Multideskundig triadisch werken is een cultuurverandering, maar is ook ‘fun’ en empowerend. Dit congres gaat in op de vraag hoe effectief vorm gegeven kan worden aan deze multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. We lichten de vorm en inhoud van multideskundigheid toe, we laten goede voorbeelden zien, gaan in op knelpunten en uitdagingen, en hopen u vooral te inspireren om met ons mee te werken aan de realisatie van multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ.

Het volledige programma en alle congresinformatie vindt u op:
http://www.sympopna.nl/mlt.html

accreditatie bij de LV POH-GGZ aangevraagd.

datum 31-10-2017

Locatie De Reehorst in Ede

 

Uitnodiging en Programma Koppeltaal, Samen Zorg Organiseren

uitnodiging VZVZ

Op 28 september en 23 november organiseert Koppeltaal, in samenwerking met VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) een tweetal interactieve events: ‘Koppeltaal, samen zorg organiseren’.


Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Koppeltaal
Wellicht heeft u al kennis gemaakt met Koppeltaal of misschien bent u er nog niet mee bekend. Koppeltaal is een integratiestandaard om informatiesystemen, serious games, apps en andere toepassingen binnen GGZ- en verslavingszorgaanbieders met elkaar te integreren. De afgelopen jaren werkte een toegewijd team met een enthousiaste technische community hard aan de realisatie. Inmiddels hebben verschillende GGZ-instellingen Koppeltaal in gebruik om e-health van diverse leveranciers aan hun cliënten aan te bieden. Daarnaast wordt Koppeltaal door de grote EPD-leveranciers benut om EPD- en ROM-applicaties te koppelen.

Cliënt centraal 
Tijdens de bijeenkomst introduceren wij de mogelijkheden die Koppeltaal de cliënt biedt. Ook beantwoorden wij de vraag hoe Koppeltaal u als zorgaanbieder helpt om uw cliënten een optimale behandeling te bieden. Verder delen wij de overwegingen waarom IT-leveranciers aansluiten op Koppeltaal, en hoe de samenwerking tussen zorgaanbieders en IT-leveranciers verloopt om dit te realiseren.

VZVZ en Koppeltaal
VZVZ en Koppeltaal werken sinds 1 juli 2017 nauw samen aan de doorontwikkeling en verdere introductie van Koppeltaal. Dat willen wij tot uiting laten komen door dit event mede te organiseren.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor bestuurders, beleidsmakers, behandelaren, Chief Information Officers, IT-verantwoordelijken en eHealth-verantwoordelijken binnen GGZ- en verslavingszorginstellingen. Er is ruimte om kennis en ervaring te delen en te ontdekken welke voordelen Koppeltaal uw organisatie kan bieden.

Mis dit niet en schrijf u nu in!
U kunt zich aanmelden voor één van onderstaande data.

donderdag 28 september   donderdag 23 november

13:00 - 16:30 uur                 13:00 - 16:30 uur

Van der Valk Houten              Van der Valk Harderwijk

Programma

13.00 – 13.30 uur Ontvangst en registratie 
13.30 – 13:40 uur Openingswoord St. Koppeltaal – VZVZ
13.40 – 13.50 uur Jaap Schrieke, programmaleider GGZ Nederland
13.50 – 14.15 uur  De cliëntreis met Koppeltaal - Martin de Heer, Bestuursvoorzitter Mentaal Beter
14.15 – 14.30 uur Eerste ronde live demo’s IT-leveranciers:
- Minddistrict
- Therapieland

14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.00 uur Tweede ronde live demo’s IT-leveranciers:
- NewHealth Collective
- Karify
15.00 – 15.20 uur VZVZ - Koppeltaal, security en privacy 
15.20 – 15.45 uur Paneldiscussie:

Martin de Heer, Bestuursvoorzitter Mentaal Beter

 • Mark Willems, CEO Minddistrict
 • Vera Kempen, Psycholoog Mentaal Beter
 • Joep de Groot, Raad van Bestuur CBusineZ
 • Hobbe Jan Hiemstra, Managing Director E-Mence


15.45  - 16.30 uur Borrel en mogelijkheid tot gesprekken met bestaande Koppeltaalgebruikers en IT-leveranciers 

logoslogos2

 

Uitnodiging Lustrumcongres Centrum Seksueel en Familiaal Geweld ‘Meer dan slachtoffer: vijf jaar integrale hulpverlening’

20 oktober 2017  

09.00 – 16.30 uur

Auditorium Radboudumc

Aanmelden kan via de website 

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen

Het centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen is een partnerschap van de Spoedeisende Hulp, het UGC Heyendael, de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, GGD Gelderland-Zuid en politie Oost-Nederland.

Op 20 oktober 2017 bestaat het centrum 5 jaar.

Lustumcongres

Seksueel of familiaal geweld heeft veel gevolgen voor slachtoffers, zoals bijvoorbeeld het oplopen van een Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA), verwondingen of een ongewenste zwangerschap. Daarnaast krijgen zij ook vaak psychische problemen zoals concentratieproblemen, angsten of een posttraumatische stressstoornis.

Voor hen die het overkomt, is het belangrijk om te weten dat er hulp bestaat. Hulp die ervan uitgaat dat je meer bent dan alleen slachtoffer, hulp die je helpt bij de praktische gevolgen van seksueel en/of familiaal geweld en hulp die je helpt om weer verder te kunnen met je leven.

Het lustrumcongres ‘Meer dan slachtoffer’ gaat over de nieuwste inzichten van die hulp. Zowel slachtoffers als professionele zorgverleners komen aan het woord.

Iedereen die te maken heeft met (hulp aan slachtoffers van) seksueel en familiaal geweld is welkom.

Ik nodig u van harte uit om deel te nemen.

Em Prof. dr. Toine Lagro-Janssen
Gender & Women's Health
Hoofd van Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen

Dagvoorzitter: Toine Lagro-Janssen

9.00 - 9.25 uur

Welkomstwoord
Opening Paul Smits, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc en Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen

   

9.25 - 9.45 uur

Kim van Laar, ervaringsdeskundige en pedagoog:
Onze stem, onze kracht

   

9.45 - 10.30 uur

Elza Zijlstra, coördinator SFG en onderzoeker:
Hoe gaan slachtoffers met hun leven door na een verkrachting

   

10.30 - 11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.45 uur

Patricia van Wijngaarden, psychiater adolescenten en volwassenen:
Impulsief, avontuurlijk, maar vooral kwetsbaar - seksueel geweld bij meisjes met ADHD

   

11.45 - 12.30 uur


Bouko Bakker, senior adviseur Seksuele en gender diversiteit Rutgers:
Seksueel en relationeel geweld bij LHBT (lesbiennes, bi-, homo- en transseksuelen): wat we weten en kunnen doen

   

12. 30 - 13.30 uur

Lunch

   

13.30 - 13.45 uur

Intro Spijker en Hamer, theaterduo
Creatief, scherp en met gevoel voor humor

13.45 - 14.00 uurLaagdrempelige hulp bij familiaal geweld
Maartje Loeffen, aios/onderzoeker Radboudumc:
Het Mentormoeder-project
Karin van Rosmalen, wetenschappelijk onderzoeker Radboudumc:
Feel the Vibe (internet voor jongeren)

   
   

14.00 - 14.45 uur

Giel Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg Radboudumc:
Geweldstrauma in de zorgketen: pleidooi voor een integrale benadering

   

14.45 - 15.15 uur

Pauze

   

15.15 - 16.15 uur

Wilma Duijst, hoogleraar Criminal Law and Criminology Maastricht University, in samenwerking met Spijker en Hamer:
Dilemma’s tussen privacy en uitwisseling gegevens in de ketenzorg

   

16.15 - 16.30 uur

Ludieke afsluiting door Spijker en Hamer

   

16.30 uur

Borrel

Kosten

 • € 50 (met accreditatie)
 • Gratis (zonder accreditatie)

Accreditatie

Het congres is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN) met 5 punten, ID 290673. Accreditatie voor verpleegkundigen, psychologen, seksuologen, verloskundigen en POH GGZ is aangevraagd.

Locatie

Radboudumc – Auditorium, interne route 296
Geert Grooteplein 15, Nijmegen

Contact

Radboudumc Health Academy
Sandra Schoenmakers, projectmedewerker
Telefoonnummer: 06-15929420
E-mail:

Congres: Jong en Depressief op 1 november 2017

 

Depressie bij jongeren

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren. Over problemen praten is juist moeilijk. Hoeweeten zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?

Vier op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Psychische klachten zijn voor jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herkeneen depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

De belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden worden afgewisseld met ervaringsdeskundigen en verhalen uit de praktijk. Onder leiding van Brenda van Osch komen de volgende sprekers aan het woord: 

 • Psychiater Robert Vermeiren spreekt over de invloed van adolescentie op een depressie
 • GZ-psycholoog Daan Creemers behandelt de resultaten van preventieonderzoek
 • KJP Catrien Reichart bespreekt de inzet van medicatie en de risico's daarvan
 • GZ-psycholoog Judith de Heus deelt haar ervaringen met behandelmethoden bij (acute) suïcidaliteit
 • Evert Hoogendoorn en Anouk Tuijnman spreken over 'serious gaming' als methode om depressie bespreekbaar te maken

Locatie: NH Amersfoort

Voor meer informatie en inschrijven: link website Medilex. 

Medilex

GGZ in de huisartsenpraktijk - Congres voor de POH-GGZ en de huisarts

KOH logo

 

Datum                     : Donderdag 12 oktober 2017

Tijdstip                    : 09.15 – 16.30 uur

Locatie                    : Seats2Meet (Strijp-S) in Eindhoven

Accreditatie            : Huisartsen 6 punten

                                   POH-GGZ wordt voor 6 punten aangevraagd bij LV POH-GGZ, NVvPO, V&VN.

Prijs                         : € 162,50 (vroegboekkorting geldig tot 1 augustus 2017)

                                   € 175,- (vanaf 1 augustus 2017)

 

PROGRAMMA

08.45 – 09.15 uur | Ontvangst en registratie

09.15 – 09.25 uur | Opening

 

09.25 – 10.15 uur | Plenair

Goede GGZ-zorg is gender-sensitief!

Toine-Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen gaat u op inspirerende wijze meenemen in de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van psychische problematiek.

 

10.15 – 11.25 uur | Workshopronde 1 ochtend (keuze 2 uit 4)

 1. Het zal wel bij de leeftijd horen
 2. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
 3. Rouw is rauw
 4. AD(H)D op het spoor

11.25 – 11.50 uur | Koffiepauze

11.50 – 13.00 uur | Workshopronde 2

13.00 – 13.50 uur | Lunchpauze

 

13.50 – 15.00 uur | Workshopronde 3 middag (keuze 2 uit 4)

 1. Onzichtbare pijn bij migranten
 2. Het hoofd in de war
 3. Als seks niet vanzelf gaat
 4. Niet minder dan nodig, niet meer dan noodzakelijk

15.00 – 15.20 uur | Pauze

15.20 – 16.30 uur | Workshopronde 4

16.30 uur | Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.