Disclaimer

U kunt de nascholing van adverteerders op onze website (onder: Meedoen?) en de activiteiten van de LV POH-GGZ zelf (zie logo) in het onderstaande overzicht vinden.
Daarnaast kunt u in de agenda van PE-online alle geaccrediteerde nascholingen opzoeken.

Niet alle aangeboden nascholing op deze website is door de LV POH-GGZ geaccrediteerd en niet alle geaccrediteerde nascholing heeft een advertentie onder 'Meedoen?'.
Voor gegevens m.b.t. accreditatie van de nascholing kunt u het betreffende programma-aanbod van de aanbieder zelf raadplegen.

6 468 events44f25db0b7d25b82da35c0d9163677bd

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.